Метал Инженеринг 2008 е фабрика за производство на метални, квадратни, правоаголни и округли цевки, пластифицирани и поцинковани ребрасти лимови по мера на нарачателот, олуци, калкани, лимови во вид на керамида. Пластифицирани и поцинковани лимови на големо во котури. Сите материјали ги испорачуваме насекаде низ Република Македонија.
Сите права се задржани. Метал Инженеринг 2013