Производи
За Метал Инженеринг
Метал Инженеринг 2008 е фабрика за производство на метални, квадратни, правоаголни и округли цевки, пластифицирани и поцинковани ребрасти лимови по мера на нарачателот, олуци, калкани, лимови во вид на керамида. Пластифицирани и поцинковани лимови на големо во котури. Сите материјали ги испорачуваме насекаде низ Република Македонија.

Производство на цевки, поцинковани и пластифицирани лимови во сите бои и димензии, олуци, калкани. Сите видови винкли, флахови, мрежи, ладни и топло валани лимови и други производи, гравирани флахови и цевки, мрежи за оградување

Сите права се задржани. Метал Инженеринг 2013